Vilka vi är

Att svara på frågan ”vilka vi är” är lika svårt som att svara på frågan ”vem är jag”. Vi är blott ett system, som tar dig i hand och visar vägen. Men det är du själv som måste genomföra resan.